• 20171207063412524
  • 20171206103827890
  • 20171215035652318
  • d90f2d87
2009

נוסד בשנת 2009.

כרטיסי פלסטיק, כרטיסי פס מגנטי

כרטיסים חכמים, שבב RFID Cards

2012
2014

מלון יצוא מסיבי כרטיס מפתח

תוויות RFID, תגיות NFC

2016
2017

הפטנטים של תגיות RFID שמשה קדמית

עתיד

התאמה אישית לצרכים שלך
לצמק
לצמק