• 20171207063412524
  • 20171206103827890
  • 20171215035652318
  • d90f2d87
समाचार जानकारी
2009

2009 मा स्थापित।

प्लास्टिक कार्ड, चुम्बकीय पट्टी कार्ड

स्मार्ट कार्ड, आरएफआईडी चिप कार्ड

2012
2014

विशाल निर्यात होटल कुंजी कार्ड

आरएफआईडी लेबल, NFC टैग

2016
2017

आरएफआईडी गाडीको अगाडीको शिशा टैग को प्याटेन्ट

भविष्यमा

तपाईंको आवश्यकता CUSTOMIZE
कम
कम