• 20171207063412524
  • 20171206103827890
  • 20171215035652318
  • d90f2d87
2009

Được thành lập vào năm 2009.

Plastic Card, thẻ dải từ tính

Smart Cards, RFID Chip Cards

2012
2014

Massive Xuất Hotel Key Thẻ

Nhãn RFID, NFC Thẻ

2016
2017

Bằng sáng chế của RFID Windshield Thẻ

Tương lai

CUSTOMIZE NHU CẦU CỦA BẠN
Co lại
Co lại